Наши клиенти

Клиентите които ни се довериха са в областта на енергетиката, здравеоопазването, фирми занимаващи се с пропърти мениджмънт, фирми за събитиен мениджмънт, строителни фирми, малки и средни органиизации с различен предмет на дейност.

Извършваме сервизни услуги и на множество частни клиенти.

BG